מערכות CRM

איך מתחילים ?

 

מערכות CRM

 

גביית תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק מתבססת על טופס הוראה לחיוב חשבון בנוסח

אחיד, בו הלקוח נותן הרשאה למוסד (חברה, עמותה וכד') למשוך כספים מחשבונו על-פי

המוסכם ביניהם. טופס הוראת הקבע מועבר לסניף הבנק של המשלם, לבדיקה ולהקמה בסניף.

אנו במ.א. שרותי משרד מטפלים בהעברת הטופס לסניף הבנק, לאחר שבעל החשבון חתם עליו

ותקינות פרטי חשבונו נבדקו על-ידינו.

הגביה עצמה מבוצעת ע"י קובץ נתונים במבנה אחיד שמשודר למרכז סליקה בנקאי (מס"ב).

ביום הגביה מחויבים חשבונות הבנק של הלקוחות ומזוכה חשבון הבנק של המוסד בסך-כל

הגביה (בסכום אחד). דוחות מפורטים הכוללים את מצב חשבונם של הלקוחות מופקים ע"י

מ.א. שרותי משרד ומועברים למוסד.

היה ותשלום מסוים לא כובד ע"י הלקוח, המוסד יחויב בחשבונו ודו"ח החזרים הכולל את

פרטי ההחזר (פרטי הלקוח, סכום ההחזר, סיבת ההחזר, תאריך החיוב) ישלח אליו ע"י

סניף הבנק. הבנקים גובים עמלה שעשויה להשתנות מבנק לבנק וממוסד למוסד. העמלה

כוללת בד"כ תשלום  חד-פעמי ל"הקמת הרשאה" ותשלום שוטף לכל תנועת גביה.

 

 

להתחלת עבודה יש לבצע את הפעולות הבאות:

 

  1. קבלת "קוד מוסד" מהבנק- יש לפנות באמצעות סניף הבנק למחלקה המתאימה בהנהלת

   הבנק. יש לצרף לפניה דוגמה של טופס הוראת קבע של המוסד, כתב שיפוי והמלצת הסניף.

   את דוגמת הוראת הקבע  אנו במ.א. שרותי משרד נתכנן ונכין עבורך. כתב השיפוי יומצא ע"י

   סניף הבנק ויחתם ע"י בעלי זכות החתימה במוסד.

  1. הקמת המוסד במס"ב- לאחר קבלת קוד המוסד נטפל בכל הקשור בהקמת המוסד במס"ב.

   לצורך ההקמה  יש למלא טופס פתיחה של מס"ב ולהעבירו אלינו להמשך הטיפול.

  1. נציג מ.א. שרותי משרד יעמוד בקשר עם נציגי המוסד למתן הדרכה ולתאום נוהל עבודה פשוט וברור.

סליק-נט

הגפן 3, חשמונאים.

Facebook
Facebook
Twitter
SOCIALICON
SOCIALICON